Password

  • Pass của Fancafe của BTS: cainandabel

 

  • Pass của rated fanfic: Pass có 17 ký tự, ***************** trong đó 4 ký tự cuối là số năm. 13 ký tự đầu là tên của chương trình mà yoongi đã trao nhẫn cho namjoon, không hoa, không cách.

 

  • Pass chap 8 của Demian: Tên người phụ nữ mà Sinclair sùng kính. Viết hoa chữ cái đầu.
Advertisements