dịch · Translated Books

[Trans] Demian – Chương VII (II)

Chương VII – Eva Phần II. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood Từ sau hôm đó tôi thường xuyên lui tới ngôi nhà ấy như một người con trai hay một cậu em trai nhỏ – và cả như một kẻ đang yêu. Ngay khi tôi mở cổng, ngay khi tôi… Continue reading [Trans] Demian – Chương VII (II)

dịch · Translated Books

[Trans] Demian – Chương VII (I)

Chương VII – Eva Phần I. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood   Trong kỳ nghỉ, có một lần tôi đến thăm lại ngôi nhà mà Demian đã sống cùng mẹ nhiều năm trước đó. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tản bộ trong vườn, khi tôi… Continue reading [Trans] Demian – Chương VII (I)