dịch · Translated Books

[Trans] Demian – Chương VII (I)

Chương VII – Eva Phần I. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood   Trong kỳ nghỉ, có một lần tôi đến thăm lại ngôi nhà mà Demian đã sống cùng mẹ nhiều năm trước đó. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tản bộ trong vườn, khi tôi… Continue reading [Trans] Demian – Chương VII (I)

dịch · Translated Books

[Trans] Những người ra đi từ Omelas

Những người ra đi từ Omelas Từ tuyển tập truyện ngắn The Wind’s Twelve Quarters. Tác giả: Ursula Le Guin Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Tác phẩm Những người ra đi từ Omelas của Ursula LeGuin là một câu chuyện mạnh mẽ về chủ đề đạo đức học vị lợi dành cho học sinh… Continue reading [Trans] Những người ra đi từ Omelas

dịch · Translated Books

[Trans] Demian – Chương VI (II)

Chương VI – Jacob Wrestling Phần II. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood   Điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trong những tuần còn lại tại trường St.—— là những khi ở bên Pistorius bên cây đàn organ hay trước sự nhiệt thành của anh ấy. Chúng tôi đang… Continue reading [Trans] Demian – Chương VI (II)

Translated Books

[Trans] Demian – Chương VI (I)

Chương VI – Jacob Wrestling Phần I. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood Thật khó để nói lại chi tiết tất cả những điều mà người nhạc công lập dị Pistorius nói cho tôi về Abraxas. Điều quan trọng nhất là những gì tôi học hỏi được từ anh ta giúp… Continue reading [Trans] Demian – Chương VI (I)

Translated Books

[Trans] Demian – Chương V (II)

Chương V – “Chim non phá vỏ chào đời” Phần II. Biên dịch: Gf93 Biên tập: An Minh họa: High Blood Người nhạc công đánh mắt xung quanh như thể sợ ai đang nhìn trộm. Rồi anh ta lại gần tôi và thì thầm: “Đó chính là những gì tôi nghĩ. Cậu là ai?” “Một sinh… Continue reading [Trans] Demian – Chương V (II)